Slide 1

WATER FUTURE LIFE

Automatyka

Dedykowane rozwiązania
w zakresie automatyki pozwalające na
monitoring sieci oraz automatyzację sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych.

Slide 1

WATER FUTURE LIFE

AguaGIS

AquaGIS to szybkie
reagowanie na awarie, planowanie
remontów i modernizacji
oraz lepsza obsługa klientów.

Slide 1

WATER FUTURE LIFE

HydraNET

System do bilansowania wody,
wsparcia stacjonarnych i mobilnych
odczytów wodomierzy oraz
monitorowania ciśnienia i przepływu w sieci.

Slide 1

WATER FUTURE LIFE

SCADA

Monitorowanie i zarządzanie
procesami technologicznymi
lub produkcyjnymi: zbieranie danych,
wizualizacja, sterowanie i alarmowanie

Slide 1

WATER FUTURE LIFE

WIZE 169

Mądry odczyt
wodomierzy!
Częstotliwość 169MHz

Be wise, choose WIZE!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Water Future Life

Nasze systemy

Nasze rozwiązania skupiają się na trzech głównych obszarach aktywności dedykowanych dla systemów wodociągowych, systemy kanalizacji sanitarnej oraz systemy kanalizacji deszczowej. Każdy z tych obszarów wiąże się z unikalnymi problemami i wyzwaniami, na które odpowiadamy naszymi rozwiązaniami. Dzięki naszym rozwiązaniom, klienci korzystają z systemów wodociągowych oraz systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w sposób wydajny, mniej awaryjny i bardziej ekologiczny

Zapytaj o rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa !

Systemy wodociągowe

 

W przypadku systemów wodociągowych głównym problemem jest utrzymanie jakości wody oraz minimalizacja jej strat na sieci. Nasze rozwiązania pozwalają na precyzyjne monitorowanie parametrów zarówno fizycznych (ciśnienie, przepływ) jak i chemicznych (jakości wody) na każdym etapie dostarczania wody, a także na minimalizację strat wody dzięki zastosowaniu, systemów modelowania, systemów bilansowania, systemów SCADA oraz systemów sterowania zaworami redukcyjnymi.

Nasze rozwiązania w zakresie systemów wodociągowych obejmują także rozwiązania z zakresu automatyki, monitorowanie sprzedaży wody oraz systemy odczytów. Dzięki ich zastosowaniu, jesteśmy w stanie precyzyjnie (nawet co godzinę) monitorować zużycie wody przez końcowych klientów i dostarczać im rzetelne rozliczenia. Systemy zbierania danych i integracja systemów z billingiem pozwalają na automatyzację procesu rozliczeń oraz minimalizację błędów i kosztów związanych z ręcznym odczytem wodomierzy a w ujęciu globalnym stanowią także sposób monitoringu strat wody

Systemy kanalizacji sanitarnej

 

W przypadku systemów kanalizacji sanitarnej głównym problemem jest uzyskanie wysokiej sprawności przesyłu oraz szybkie reagowanie na awarie sieci kanalizacyjnej. Nasze rozwiązania bazujące na systemach informacji przestrzennej oraz punktach wykonujących  pomiary na sieci kanalizacyjnej pozwalają na monitorowanie przepływu ścieków, a także na wykrywanie awarii. Dodatkowo, dzięki systemom automatyki i monitoringu przepompowni i  tłoczni ścieków jesteśmy w stanie zapewnić szybkie reagowanie na potencjalne zdarzenia oraz płynną pracę systemu, a przy zastosowaniu modeli matematycznych prognozować skutki takich zdarzeń.

Systemy kanalizacji deszczowej

 

Głównym problemem w przypadku systemów kanalizacji deszczowej jest minimalizacja ryzyka lokalnych powodzi oraz utrzymanie prawidłowego przepływu wód opadowych na terenie miast. Nasze rozwiązania pozwalają na monitorowanie przepływu wód opadowych w sieci kanalizacyjnej, a także na wykrywanie stanów krytycznych dzięki systemom SCADA oraz systemom GIS z modułem awarii. 

Dodatkowo, stosując modele kanalizacji deszczowej, przygotowujemy plany i koncepcje zagospodarowania wód opadowych, które spełniają najwyższe standardy w zakresie prawa i wiedzy inżynierskiej. Nasze rozwiązania uwzględniają także systemy retencji zielonych, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne i estetykę miasta. Dzięki temu nasze rozwiązania w zakresie systemów kanalizacji deszczowej zapewniają skuteczną ochronę przed lokalnymi powodziami, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Indywidualne Rozwiązania

Napisz do NAS

Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania naszych rozwiązań – od konsultacji i analizy potrzeb, przez projektowanie systemów, aż po ich implementację i serwis. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojemu przedsiębiorstwu wodociągowemu w osiągnięciu nowego poziomu efektywności i niezawodności.

handlowy@aquard.pl

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez