Aplikacja HydraNet WMR jest podstawową platformą wspierającą mobilny odczyt wodomierzy radiowych różnych producentów

System HydraNet WMR jest to profesjonalne narzędzie do gromadzenia danych odczytanych z nakładek radiowych różnych producentów. Poszczególne moduły systemu WMR posiadają wiele dedykowanych funkcji wspierających pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w optymalizacji procesu odczytu wodomierzy.

HydraNet WMR Mobile wspiera odczyty wodomierzy wykonywane przez kontrolerów poruszających się pieszo, jak i zespoły gromadzące dane w czasie przejazdów kontrolnych. Dedykowane oprogramowanie zainstalowane na nowoczesnym tablecie umożliwia automatyczną synchronizację tras, przeprowadzenie odczytów wodomierzy różnych producentów za pomocą jednego zestawu odczytowego. Wbudowane narzędzia analizy geometrycznej wspierają optymalny dobór trasy odczytowej.

System HydraNet WMR Mobile udostępnia pracownikom wykonującym pomiary możliwość przeglądania postępu prac w postaci tabeli z funkcją grupowania, filtrowania i sortowania danych. Innym cenionym przez użytkowników rozwiązaniem jest możliwość śledzenia postępu pracy w postaci mapy z naniesionymi punktami adresowymi.

Zmiana ikony oraz koloru jednoznacznie wskazuje odczyt zakończony sukcesem. W przypadku korzystania z dwukierunkowego odczytu radiowego tablet za pomocą GPS namierza pozycję, a następnie rozpoczyna odpytywanie najbliższych nakładek stopniowo zwiększając promień. Każdy odczyt wodomierza posiada stempel czasowy oraz pozycję GPS.

Moduł administratora HydraNet WMR umożliwia osobie zarządzającej aktualizację, przydzielanie, kontrolę postępu i weryfikację danych, które zostały zebrane za pomocą mobilnych zestawów pomiarowych. Aktualizacja tras odbywa się automatycznie lub na żądanie użytkownika za pomocą karty SIM.

System HydraNet WMR wspiera stacjonarne formy odczytu zarówno za pomocą koncentratorów odczytujących nakładki wodomierzowe drogą radiową, jak i urządzeń dedykowanych do bezpośredniej transmisji w sieci GSM, Lora Wan, Narrow Band IoT, CAT M1 i Wize danych odebranych z nakładek  wodomierzowych. Proces instalacji poprzedza inwentaryzacja i analiza terenowa rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury takich jak: wodomierze, hydranty, maszty i słupki telemetryczne, słupy oświetleniowe, telekomunikacyjne i energetyczne. Optymalizacja projektowanej infrastruktury obejmuje wykonanie badań skuteczności odczytów w oparciu o wcześniejszą inwentaryzację i analizę zebranych danych. Dedykowany moduł analityczny wspiera wykonanie analiz przestrzennych uzyskanych pomiarów oraz dobór lokalizacji koncentratorów radiowych w oparciu o algorytmy minimalnego drzewa rozpinającego.

Oprogramowanie centralne systemu kontroluje napływ danych z poszczególnych urządzeń. Wspiera zarówno ekonomiczne i optymalne energetycznie raporty SMS, jak i komunikację GPRS wykorzystywaną przy szerszej analizie i aktualizacji danych.

Moduł administracyjny HydraNet WMR oddaje w ręce użytkownika zarządzanie konfiguracją wszystkich urządzeń koncentrujących sygnał. Umożliwia zdalną aktualizację, konfigurację testów i monitoring poszczególnych koncentratorów. Oprogramowanie udostępnia pełną historię serwisową umożliwiając odnotowanie i analizę pojawiających się serwisów ich przyczyn i rodzajów.

System HydraNet WMR zapewnia integrację z istniejącymi w przedsiębiorstwie wodociągowym programami i systemami takimi jak SCADA, Billing, GIS i model matematyczny. Możliwe jest pobieranie danych niezbędnych do synchronizacji i wykonywania odczytów, analiz porównawczych, jak i zasilanie programów zewnętrznych danymi gromadzonymi w trakcie różnych rodzajów odczytu.

Moduł analityczny udostępnia funkcje grupowania urządzeń, analizy statystyczne, wykonywanie przeliczeń, zestawień oraz raportów zgodnie z wymaganiami użytkownika w oparciu o dane pozyskane z wodomierzy, jak i z systemów użytkowanych w przedsiębiorstwie. System gromadzi każdy pozyskany odczyt, daje możliwość przeglądania szczegółowych danych każdego punktu pomiarowego, a także eksportu wybranych wyników do zewnętrznych systemów użytkowanych w przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie daje pewność, że system bilingowy będzie zasilany danymi wyłącznie z dnia, w którym następuje fakturowanie. Szczególny nacisk położono na zachowanie wypracowanych w Przedsiębiorstwie Wodociągowym schematów pracy, zmieniając jedynie źródło danych, oraz udostępniając osobom zainteresowanym szczegółowe dane i dodatkowe możliwości analityczne.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez