Rzetelne dane pomiarowe o parametrach sieci wodociągowej.

 

W 2022 roku Parlament Europejski uznał  dostęp do wody pitnej za podstawowe prawo człowieka. Zapewnienie tego zasobu jest jednak coraz trudniejsze. Wynika to ze stale rosnących kosztów energii niezbędnej do funkcjonowania sieci wodociągowych, a także ze względu na konieczność rozbudowy sieci wynikającej ze zjawiska rozlewania się przedmieść ośrodków miejskich.

 

W celu ograniczenia tych kosztów wprowadza się narzędzia optymalizujące funkcjonowanie sieci i jednocześnie pozwalające prognozować  stan sieci w przypadku potrzeby jej rozbudowy lub reakcji na stan awarii. W tym celu buduje się modele matematyczne bazujące na systemach informacji przestrzennej.

 

Model matematyczny wymaga jednak cyklicznej weryfikacji z rzeczywistymi parametrami pracy sieci wodociągowej. Zbieranie danych takich jak ciśnienie, przepływ, poziom wody w zbiornikach czy informacji o jakości wody pozwalają zweryfikować na ile modele matematyczne opierające się na obliczeniach hydraulicznych odpowiadają rzeczywistym danym. Zbieranie informacji w terenie ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia na instalacjach hydrantowych to właśnie kampania pomiarowa.

 

Pomiar ciśnienia na hydrantach

 

Spółka AquaRD dysponuje aktualnie największą w Polsce liczbą rejestratorów ciśnienia, a także wypracowała metody pomiarów przepływu na hydrantach w pełnej korelacji z ciśnieniem dynamicznym.

 

Pomiary na sieci (szczególnie rozległej) są dużym przedsięwzięciem logistycznym, ale możliwe jest ich uproszczenie i optymalizacja dzięki wykorzystaniu urządzeń CellBOX uH oraz metodologii pomiarowej wypracowanej przez lata przez AquaRD.

 

Przy pomocy produkowanych przez nas urządzeń do rejestracji, jesteśmy w stanie przeprowadzić rozbudowaną kampanię pomiarową na rozległej sieci wodociągowej, a także skoordynować późniejsze raportowanie i przetwarzanie danych pomiarowych do postaci użytecznej w codziennej pracy przedsiębiorstw wodociągowych.

 

Dzięki systemowi adapterów możliwy jest montaż zarówno na instalacjach nadziemnych, podziemnych jak i wewnętrznych. Montaż urządzenia CellBOX uH jest wyjątkowo prosty i wraz z czynnościami przygotowawczymi takimi jak płukanie hydrantu nie przekracza 10 minut. Dedykowana aplikacja dostarczana wraz z urządzeniem, umożliwia pełną konfigurację, odczyt oraz raportowanie.

 

W jaki sposób przebiega kampania pomiarowa?

 

Głównym celem kampanii pomiarowej jest terenowa weryfikacja ciśnienia na sieci wodociągowej w odniesieni do wartości obliczonych w modelu. Na potrzeby tego procesu badany obszar dzielony jest sekcje a w każdej z nich wyznaczona zostaje odpowiednia ilość charakterystycznych punktów pomiaru ciśnienia. Są to m.in. zakończenia sieci, naturalne zagłębienia oraz wzniesienia terenu a także obszary o zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę.

 

Na obszarze badawczym wykorzystywany jest także istniejący monitoring sieci w postaci stałych punktach pomiarowych przepływu i ciśnienia.

 

Dzięki zastosowaniu własnej metodologii jesteśmy w stanie w ciągu pojedynczych dni dokonać opomiarowania sieci na rozległym terenie, a w ciągu 2 tygodni pomiarowych zebrać wiarygodne i rzetelne dane, które mogą być wprowadzane do modelu matematycznego.

 

Doświadczenie w tym zakresie AquaRD zbierał opracowując i wdrażając kampanie pomiarowe bazujące nawet na kilkuset jednoczesnych pomiarach w wielu miastach w Polsce.

 

Co jest efektem kampanii?

 

Po zakończeniu kampanii pomiarowej Zamawiający otrzymuje komplet danych pomiarowych wyrównanych pod względem czasu pomiarów. Dane na życzenie Zamawiającego mogą zostać zagregowane a nawet przeliczone do postaci plików kalibracyjnych możliwych do wykorzystania w modelu matematycznym sieci wodociągowej.

 

Dodatkowo Zamawiający otrzymuje szczegółowy raport z pomiarów zawierający opis wykorzystanych metod, syntetyczne podsumowanie kampanii pomiarowej a także komplet map, wykresów i zestawień.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez