Misją firmy AquaRD jest poszukiwanie nowych technologii i ich wykorzystywanie w procesie projektowania nowych rozwiązań z dziedziny sterowania, kontroli, komunikacji i transmisji bezprzewodowej oraz systemów optymalizacji dystrybucji zasobów wody.

Główne cele bieżącej działalności AquaRD Sp. z o.o. to:

 

  • utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów,

  • rozwój i doskonalenie nowych produktów i usług,

  • budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego nowych technologii,

  • opracowanie nowych rozwiązań z zakresu eksperckich systemów zarządzania infrastrukturą wodno – kanalizacyjną,

  • ciągła poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego i pracowników firmy zobowiązujemy się do:

 

  • dostarczania niezbędnych zasobów do wdrożenia niniejszej polityki,

  • spełniania obowiązujących wymagań prawnych i innych,

  • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskowym,

  • zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

  • dbania o stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

  • zapewnienia konsultacji i współudziału pracowników w funkcjonowaniu systemu zarządzania BHP.

Powyższe cele zamierzamy realizować z poszanowaniem środowiska, wymagań prawnych i innych oraz z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy posiłkując się wykwalifikowanymi pracownikami i podmiotami współpracującymi o odpowiednim poziomie świadomości spraw środowiskowych i BHP.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Projektowanie, wykonawstwo, instalacja i serwis w zakresie: urządzeń elektronicznych, oprogramowania, systemów telemetrii i automatyki przemysłowej.

Obowiązuje w lokalizacjach: AquaRD sp. z o. o. ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, AquaRD sp. z o. o. Oddział w Białymstoku, ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez