Energooszczędny przepływomierz z funkcją ultradźwiękowego pomiaru wypełnienia w kolektorach częściowo i całkowicie wypełnionych oraz kanałów otwartych

CellBOX NFL to uniwersalny przepływomierz umożliwiający pomiar i rejestrację prędkości przepływu i wypełnienia w rurociągach częściowo i całkowicie wypełnionych oraz w kanałach otwartych. Pomiary prędkości i wypełnienia mogą być wykonywane zarówno sondami zanurzeniowymi, jak i bezkontaktowymi wykorzystującymi technologie ultradźwiękowe i radarowe. Urządzenie umożliwia podłączenie czujników cyfrowych odczytywanych przez port RS485 lub analogowych prądowych lub napięciowych. Ta uniwersalność pozwala na dobór zakresów i technologii pomiarowych stosownie do warunków panujących w kanale.

Urządzenie dedykowane jest do opomiarowania kolektorów ścieków bytowo-gospodarczych opadowych i ogólnospławnych. Dane pomiarowe mogą być wykorzystane do kontroli natężenia przepływu ścieków w danym punkcie sieci, weryfikacji ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji np. przez zakład przemysłowy lub też na potrzeby kalibracji modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej.

CellBOX NFL umożliwia wybór jednego z podstawowych kształtów kanału pomiarowego (koło, trapez, dzwon, owal) lub zdefiniowanie dowolnego kształtu wprowadzając jego wymiary.

Urządzenie monitoruje wartości mierzonych parametrów i umożliwia natychmiastowe poinformowanie systemu nadrzędnego Hydra.NET lub dowolnego serwera typu SCADA o sytuacjach alarmowych. Rejestrator daje możliwość wysłania wiadomości tekstowych SMS do 16 użytkowników.

Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia podgląd mierzonych wielkości fizycznych, a czteroprzyciskowa klawiatura umożliwia dokonywania zmian konfiguracji podstawowych parametrów. Zarejestrowane w buforze kołowym parametry pomiarowe zapisywane są w nieulotnej pamięci flash umożliwiają przechowywanie danych przez ponad 130 dni (przy rejestracji co 5 minut).

W zależności od charakteru pomiarów (tymczasowe lub stałe) istnieje możliwość zabudowy zestawu CellBOX NFL w słupku telemetrycznym lub dedykowanej walizce pomiarowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Zalety

 • możliwość podłączenia 3 sond jednocześnie:
  • gniazdo Lev – sonda poziomu w standardzie 4-20mA;
  • gniazdo Vel1 – sonda prędkości i poziomu KDO lub dowolna sonda z interface’em RS485 Modbus;
  • gniazdo Vel2 – sonda prędkości w standardzie 4-20mA lub dowolna sonda z interface’em RS485 Modbus
 • wykonanie IP68
 • czytelny podświetlany wyświetlacz i ergonomiczna klawiatura pozwalające na konfigurację podstawowych parametrów bez konieczności podłączania urządzenia do komputera
 • pełna zarządzalność urządzeniem:
  • lokalna za pomocą oprogramowania CellBOX Konfigurator;
  • zdalna za pomocą systemu HydraNET;
  • systemu SCADA poprzez protokół ModBUS TCP/RTU
 • nieulotna pamięć wewnętrzna przechowująca zdarzenia, alarmy oraz zebrane próbki pomiarowe
 • przesyłanie danych wg zadanego harmonogramu z możliwością przejścia do trybu online w momencie wystąpienia zdefiniowanego alarmu
 • możliwość wybudzeniu urządzenia za pomocą połączenia głosowego
 • funkcja wysyłania alarmowych wiadomości SMS o konfigurowalnej treści do zdefiniowanych odbiorców
 • ograniczenie liczby wiadomości alarmowych informujących o tym samym zdarzeniu
 • możliwość definiowania różnych progów alarmowych w różnych porach doby
 • możliwość przesyłania zarejestrowanych danych do 2 serwerów danych oraz do 1 serwera alarmowego (gwarantującego szybką reakcję operatora)
 • możliwość zmiany konfiguracji urządzenia bez utraty szczelności IP68

Rejestrowane parametry

 • natężenie przepływu
 • ilość przepływającego medium
 • poziom medium w badanym kanale
 • prędkość przepływu medium
 • temperatura mierzonego medium
 • stan naładowania akumulatora zestawu
 • parametry serwisowe umożliwiające analizę pomiarów
 • alarmy

Komunikacja

 • Komunikacja zdalna przez GSM/GPRS (opcjonalnie NB-IoT, LTE CAT-M1 i Wize 169MHz)
 • RS-485
 • obsługiwane protokoły ModBUS RTU, ModBUS TCP, ACDC

Zasilanie

 • ładowalne zestawy akumulatorowe AkuBOX pozwalające na szybką wymianę w punkcie pomiarowym
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez