Nagły i pozornie niekończący się wzrost procesu urbanizacji, który obecnie szturmem zdobywa świat, rodzi problemy i obawy dotyczące postrzeganej jakości życia w środowiskach miejskich. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie inteligentnych i skutecznych rozwiązań w celu rozwiązania wielu kwestii związanych z bezpieczeństwem publicznym i prywatnym, dostarczaniem towarów i zasobów, a także zarządzaniem nimi i ich dystrybucją. Tego typu rozwiązania, obecnie bardziej niż kiedykolwiek, opierają się na silnym wsparciu technologicznym złożonym z czujników i urządzeń rozmieszczonych w całym układzie miejskim. Te czujniki i urządzenia w połączeniu z odpowiednimi sieciami zarządzania, kontroli i komunikacji oraz powiązanymi aplikacjami i usługami są wykorzystywane do poprawy zrównoważonego rozwoju i wydajności miast. To środowisko miejskie, które jest inteligentniejsze dzięki wbudowanej infrastrukturze technologicznej, jest określane jako „Smart City”. W inteligentnych miastach istnieje wiele aplikacji, w których czujniki i urządzenia są często umieszczane w trudno dostępnych miejscach, takich jak inteligentne liczniki, które są często przechowywane w piwnicach lub w metalowych szafkach, gdzie warunki propagacji są słabe. W takich przypadkach rozwiązanie 169 MHz jest najbardziej optymalne. Wize Alliance zostało założone przez SUEZ, Sagemcom i GRDF w celu zapewnienia trwałości i zrównoważonego rozwoju technologii Wize oraz eksportu technologii i wejścia na nowe rynki, w szczególności Smart Cities.


Technologia Wize jest wdrażana i uprzemysłowiona od 2005 roku, a pierwsze wdrożenia dot. automatycznego odczytu liczników (AMR) dla wodomierzy. Od 2019 roku sieci wykorzystujące technologię Wize łączą ponad 6 milionów obiektów na całym świecie w różnych aplikacjach Smart Metering i Smart City.


Wize promowany przez Wize Alliance, to technologia IoT 169MHz zaprojektowana w celu uzyskania odczytu dalekiego zasięgu, doskonałej penetracji obiektów i długiej żywotności baterii. Opiera się ona na bezprzewodowej magistrali M-Bus w trybie N i od kilku lat jest stosowana w milionach licznikach gazu i wody.


Wize 169MHz to wolne od licencji pasmo idealne dla urządzeń pomiarowych i czujników umieszczonych w miejscach trudno dostępnych, częstotliwość VHF umożliwia głęboką penetrację budynków i ogranicza zakłócenia. Bardzo wąskie pasmo i wysoka moc transmisji zapewniają wysoką wydajność RF pod względem zasięgu i obszaru pokrycia, a także dużą odporność na zakłócenia i szumy. Pomimo niskiej częstotliwości i wysokiej mocy transmisji, technologia ta oferuje kompaktowe urządzenia z antenami i bateriami o żywotności ponad 15 lat. Preferowane rozwiązanie dla wodomierzy i gazomierzy zasilanych bateryjnie. Podczas testowania środowisk miejskich, zademonstrowano 3-4 km zasięg komunikacji przy użyciu modułów radiowych 169MHZ. Fizyczne właściwości niższej częstotliwości 169MHz (w porównaniu do 868 MHz) zapewniają, że długie fale radiowe przemieszczają się dalej z lepszą przenikalnością do miejsc trudno dostępnych. Niska częstotliwość w połączeniu z wysoką mocą transmisji (do 500 mW) pasma 169 MHz umożliwia komunikację radiową na duże odległości. Ponadto, aby uzyskać najlepszą czułość odbiornika radiowego, stosuje się wąskie pasmo radiowe (12,5 lub 25 kHz).

Ważna zaletą technologii 169MHz jest prostota i niezawodność sieci opartej na zasadzie ‘point-to-point Protocol’, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych. Urządzenia pracujące w paśmie 169 MHz nie wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń wzmacniających sygnał radiowy. Co więcej, pasmo 169MHz, jest mniej zatłoczone niż popularne pasma wyższych częstotliwości (868MHz, czy 433Mhz), co znacznie wpływa na niezawodność i dostępność wielu kanałów radiowych.


Świat staje się coraz bardziej skoncentrowany na miastach, ponieważ ludzie coraz częściej wybierają miejski styl życia zamiast wiejskiego. Musimy dostosować się do tych zmian w warunkach życia poprzez ewolucję technologii. Nowe technologie, wykorzystują czujniki i inne urządzenia IoT,które często znajdują się w trudno dostępnych miejscach o słabej propagacji sygnału. W takich przypadkach optymalne jest pasmo ISM 169 MHz. Technologia Wize, oferuje niską częstotliwość roboczą (169 MHz) i wysoką moc transmisji. Czynniki te są podstawowym kluczem do dużego zasięgu i doskonałych właściwości penetracyjnych, które można osiągnąć dzięki Wize. Nawet kilkukilometrowy zasięg w obszarach miejskich, z głęboką penetracją budynków i innych „trudno dostępnych” miejsc. Istnieje kilka stowarzyszeń i grup na całym świecie, takich jak Wize Alliance i CEN TC294, które dążą do opracowania zrównoważonych rozwiązań dla pasma częstotliwości 169 MHz. Wize, szturmem podbije świat!

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez