Istotą funkcjonowania sieci wodociągowych jest zaopatrzenie jej użytkowników w wodę o doskonałych parametrach fizykochemicznych. Rosnące sieci i zróżnicowane pod względem zapotrzebowania wymagają od dostawców tego medium stałego dbania zarówno o jakość dostarczanej wody, jak i implementacji pozwalających na jej powtarzalną rozliczalność.

Ręczny odczyt wodomierzy zwany też inkasenckim przez wiele lat stanowił podstawę rozliczeń z końcowymi użytkownikami sieci wodociągowej. Niestety, ze względu na rosnące koszty pracy, a także czynniki niezależne, takie jak brak możliwości odczytu wodomierzy w lokalach podczas pandemii COVID-19 skłaniają przedsiębiorstwa wodociągowe do poszukiwania alternatywnych metod odczytu urządzeń rejestrujących zużycie wody u klienta końcowego. Odpowiedzią na te problemy są systemy zdalnego odczytu pozwalające na cykliczne zbieranie danych zarówno w postaci mobilnej jak i w postaci stacjonarnych sieci odczytu.

 

Odczyty mobilne

 

Niezależnie od sposobu poruszania inkasentów: pieszo (ang. walk-by) czy samochodem (ang. drive-by) pozyskanie tą metodą danych eliminuje jeden z głównych problemów jakim jest brak dostępu do lokali użytkowych z zainstalowanych wodomierzem. Dzięki zastosowaniu technologii radiowych inkasent może zbierać dane o dowolnej porze dnia i nocy bez niepokojenia właściciela obiektu.

 

Odczyty mobilne umożliwiają rejestrację stanu licznika z odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów w zależności. Dzięki zaawansowanym metodom szyfrowania i pakietowania danych, możliwy jest odczyt zarówno jednokierunkowy jak i dwukierunkowy w trakcie którego urządzenie odczytujące odpytuje wodomierze w zadanej odległości.

 

AquaRD w zakresie odczytów mobilnych proponuje rozwiązania w postaci systemu nadzoru Hydranet WMR oraz bezprzewodowych urządzeń CellBOX SMETBlue odczytujących dowolny wodomierz radiowy dostarczany na polskim rynku.

 

Odczyty stacjonarne

 

W przypadku wymagających klientów, którzy potrzebują częstszych, niż w przypadku rozwiązań mobilnych odczytów, zaprojektowaliśmy systemy umożliwiające obsługę i nadzór nad sieciami koncentratorów sygnału radiowego we wszystkich popularnych pasmach częstotliwości wykorzystywanych w Polsce.

 

Takie rozwiązanie pozwala na regularny (np. codzienny odczyt) wodomierzy.  Dzięki takiemu rozwiązaniu oprócz standardowej funkcji rozliczeniowej  przedsiębiorstwa wodociągowe zyskują potężne narzędzie pozwalające na ocenę ilości sprzedanej wody i odniesienie jej do ilości wody codziennie przetłaczanej do poszczególnych stref kontroli przepływu w mieście. Zestawienie tych danych dzień do dnia pozwala na uszczegółowienie monitoringu sieci co jest istotne w procesie przypadku ograniczenia strat wody, ale także pozwala na budowę systemu bilansowania sieci w ujęciu codziennym.

 

AquaRD w zakresie odczytów stacjonarnych proponuje rozwiązania w postaci systemu nadzoru HydraNet Expert oraz urządzeń CellBOX SMETCon (koncentratory sygnału radiowego) i uzupełniających je urządzeń CellBOX SMET (odczyt indywidualnych wodomierzy).

 

WIZE 169 MHz

 

W naszym rozwiązaniu zapewniamy pełne szyfrowanie transmisji oraz wysoki poziom ochrony informatycznej zapewniający spójność, rzetelność i bezpieczeństwo danych. Stosowane przez nas technologie zapewniają kilkunastoletni czas pracy, co zapewnia wysoką i nieprzerwaną jakość sygnału radiowego niezbędnego do poprawnej transmisji odczytów.

 

Najbardziej zaawansowanym systemem umożliwiającym największą kontrolę nad siecią jest system stacjonarnego odczytu wodomierzy bazujący na technologii WIZE 169 MHz. System ten, bazujący na częstotliwości 169 MHz, umożliwia transmisję odczytów wodomierzy wykonywanych nawet 24 razy w ciągu doby. Tego typu dane stanowią najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zakresie modelowania i nadzoru nad siecią i pozwalają na prognozowanie zużyć w zadanych okresach czasu.

 

Nie wiesz co wybrać?

 

Odczytywanie wodomierzy różnych typów i producentów generuje wiele problemów, z którymi mierzą się zarówno przedsiębiorstwa wodociągowe obsługujące tysiąc jak i 50 tysięcy odbiorców. Znamy te problemy i mamy gotowe rozwiązania optymalizujące ten proces. Wiemy to bo wdrożyliśmy już kilkanaście takich systemów.

 

Jeśli zainteresowały Cię nasze rozwiązania zapraszamy do kontaktu.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez