Zarządzanie przedsiębiorstwem infrastrukturalnym jest procesem wymagającym dużej ilości danych pomagających podjąć właściwą decyzję. Informacje o stanie eksploatacyjnym sieci wodociągowej, obsługa klientów, reagowanie na zdarzenia nagłe, a także rozbudowa sieci i przyłączenie kolejnych odbiorców to tylko niektóre z elementów procesu, którego nieprzerwane działanie jest istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowego.

Złożona struktura organizacyjna, lokalizacja przestrzenna komórek organizacyjnych, specyficzne potrzeby działów, a także uwarunkowania lokalne (zarówno w kwestii stosowanych procedur jak i tradycji przedsiębiorstwa) sprawiają, że do realizacji poszczególnych zadań operacyjnych w przedsiębiorstwie stosuje się odrębne procesy i sposoby obsługi zdarzeń.

Powszechna w obecnych czasach informatyzacja, a co za nią idzie, możliwość elastycznego tworzenia rozwiązań najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnej komórki organizacyjnej przekłada się na mnogość i różnorodność systemów wspomagających pracę w firmie, dostępnych w rozsądnych zakresach cenowych. Po drugiej stronie zagadnienia plasują się rozwiązania zintegrowane, wszechstronnie rozwiązujące problemy przedsiębiorstw, wymagające jednak czasu, zmian organizacyjnych i jednocześnie relatywnie wyższych nakładów finansowych związanych z wdrożeniem takiego systemu.

Każde z rozwiązań ma zarówno zalety jak i określone wady, toteż AquaRD proponuje swoim klientom także trzecią opcję, tj. narzędzia informatyczne pozwalające na integrację posiadanego przez przedsiębiorstwa oprogramowania. Do tego zbioru rozwiązań należy zaliczyć dodatkowe aplikacje działające w tle systemu operacyjnego, interfejsy programistyczne, perspektywy bazodanowe i wiele innych elementów, dzięki którym możliwa staje się współpraca odizolowanych do tej pory aplikacji, a nawet działów firmy.

AquaRD zrealizował wiele wdrożeń opartych na zróżnicowanych scenariuszach potrzeb klientów pozwalając zaoszczędzić tysiące godzin pracy i jednocześnie eliminując z organizacji procesy powtarzalne, a przez to znacząco obniżające produktywność pracowników, które uniemożliwiały szybką wymianę informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi klientów.

Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe jest integrowanie baz danych systemów:

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez