Wizualizacja procesów technologicznych, zarządzanie danymi i raportowanie

SCADA (ang: Supervisory Control And Data Acquisition) jest systemem informatycznym służącym nadzorowaniu przebiegu procesów technologicznych lub produkcyjnych, a jego główne funkcje obejmują zbieranie i archiwizację danych pomiarowych oraz ich wizualizację, sterowanie procesem i alarmowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń.

 

W przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych systemy SCADA pozwalają na integrację sprzętu i oprogramowania, dostarczając użytkownikom narzędzi umożliwiających:

 

    • monitorowanie, zbieranie, przetwarzanie, wizualizację i raportowanie danych,

    • interakcję urządzeń sterujących (takich jak zawory, pompy, silniki) oraz pomiarowych (np.: czujniki ciśnienia, przepływomierze) podłączonych do sterowników programowalnych PLC z oprogramowaniem klienckim,

    • zbieranie i prezentację danych z różnych urządzeń pomiarowych i rejestrujących,

    • zapis informacji o zdarzeniach i ich archiwizację.

 

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym stanowi podstawę procesu podejmowania decyzji opartych na wiedzy. Bez oprogramowania SCADA zebranie wystarczających danych, a w konsekwencji podejmowanie trafnych decyzji, byłoby niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe.

 

SCADA analizuje i wizualizuje dane, aby pomóc dyspozytorni i technologom w zarządzaniu infrastrukturą oraz pomaga w poprawie efektywności procesu produkcyjnego przynosząc znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Co ważne, systemy SCADA pozwalają na przekazywanie wymaganych danych w czasie rzeczywistym do dowolnego miejsca na świecie niezależnie od typu urządzenia końcowego (m.in. komputery, tablety, telefony komórkowe).

 

Systemy cały czas są rozwijane i dostosowywane do aktualnego poziomu dostępnej technologii informatycznej. Wprowadzenie do oprogramowania SCADA nowoczesnych rozwiązań (takich jak np. technologie bazodanowe, wizualizacje mapowe czy aplikacje internetowe) znacznie poprawiło jego wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność. Dodatkowo stało się tak, że możliwe integrowanie SCADA z innymi systemami zarządzania stosowanymi w przedsiębiorstwie, zapewniając swobodny przepływ informacji w całej organizacji (np. GIS).

 

AquaRD od wielu lat wdraża z powodzeniem systemy SCADA, jednocześnie oferując klientom integrację z telemetrycznymi systemami monitoringu i sterowania zbudowanymi w oparciu rodzinę urządzeń CellBOX, która jest naszym autorskim rozwiązaniem  analogicznym z wdrożeniami innych producentów.

Zrealizowane wdrożenia od lat funkcjonują w bardzo dużej ilości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych codziennie dostarczając danych o funkcjonowaniu i stanach eksploatacyjnych sieci w sposób ciągły i jednocześnie bezpieczny. Integracja zrealizowanych systemów SCADA z systemami GIS i modelem matematycznym pozwala na efektywne zarządzaniem majątkiem sieciowym.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez