Programowalny sterownik zaworów regulacyjnych.

 

Systemy dystrybucji wody narażone są na awarie i wycieki tym częściej, im wyższe ciśnienie panuje w rurociągach przesyłowych oraz im gwałtowniejsze zmiany ciśnienia w nich zachodzą. Najprostszą zatem metodą ograniczenia częstotliwości występowania awarii i wielkości wycieków jest regulacja (stabilizacja) ciśnienia w sieci wodociągowej oraz jego ograniczenie do niezbędnego minimum. Służą do tego zawory redukcyjne ciśnienia.

Zawór redukuje i stabilizuje ciśnienie na odpływie na żądanym poziomie, niezależnie od ciśnienia na dopływie i rozbioru wody w sieci, przy czym nastawione ciśnienie za zaworem musi być niższe od ciśnienia na napływie. Zastosowanie w układzie reduktorowym urządzenia CellBOX R pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji sieci wodociągowej, dzięki inteligentnemu dostosowaniu ciśnienia w sieci do realnych potrzeb zasilanego obszaru.


Urządzenie CellBOX R to przedstawiciel nowej generacji programowalnych sterowników przeznaczonych do współpracy z zaworami redukcyjnymi w instalacjach wodociągowych. CellBOX R daje możliwość zmiany punktu pracy zaworu głównego w cyklu dobowym, osobno dla dni roboczych i świątecznych. W połączeniu z układem pilotowym reduktora pozwala osiągnąć lepszą stabilność ciśnienia, dostosowując jednocześnie jego wartość do zaprogramowanych rozkładów.


Dzięki swojej konstrukcji CellBOX R zapewnia wyższą niezawodność i większą elastyczność zastosowań niż konwencjonalne rozwiązania.


Dodatkową opcją przy zastosowaniu odpowiedniej armatury może być zdalne zamykanie odcinków sieci za reduktorem. Jednocześnie należy podkreślić, iż do powyższej czynności nie jest wymagane zapewnienie zasilania z sieci. 


Urządzenie wyposażone jest w rejestrator ciśnienia i przepływu. Pomiar ciśnienia wejściowego i wyjściowego odbywa się za pośrednictwem zainstalowanych przetworników ciśnienia na zaworze głównym. Wyniki pomiarów oraz sygnalizacja wystąpienia stanów alarmowych mogą być transmitowane poprzez sieć GSM/GPRS do systemu nad­rzędnego.


Dedykowany zestaw baterii umożliwia bezobsługową pracę urządzenia CellBOX R do 5 lat (w zależności od częstotliwości transmisji, poziomu sygnału GSM, typu podłączonych przetworników, temperatury, harmonogramu sterowania).


Zainteresowany? Umów się na prezentację możliwości systemu.


WŁAŚCIWOŚCI

Podstawowe funkcje:

  • do 96 progów zmiany poziomu ciśnienia na dobę,

  • 5 trybów sterowania (oparte o harmonogram, oparte o funkcję przepływu, ręczne, oparte o punkt krytyczny – korekcja okresowa lub dynamiczna, stałe lub zmienne nastawy),

  • zgodność z różnymi typami elementów wykonawczych (pilotów),

  • rejestracja ciśnienia wejściowego, wyjściowego i przepływu,

  • nie wymaga zasilania sieciowego,

  • kompaktowa i modułowa konstrukcja,

  • kompatybilność z systemami typu SCADA,

  • zdalna konfiguracja poprzez system Hydra.Net.

Parametry techniczne

  • temperatura przechowywania: -40…+80°C,

  • temperatura pracy: -25…+55°C,

  • obudowa IP68.

Funkcja rejestratora

  • cykliczna rejestracja pomiarów.

  • jednoczesna rejestracja wszystkich zmierzonych parametrów.

  • pamięć wewnętrzna przechowująca do 650 000 próbek.

  • minimalny interwał rejestracji parametrów 5s.

  • rejestracja do 352 zdarzeń alarmowych.

  • oddzielne harmonogramy dla rejestracji pomiarów, komunikacji GSM i regulacji ciśnienia.

  • rejestracja pomiarów w czasie rzeczywistym.

Komunikacja

  • GSM 900/1800 MHz,

  • opcjonalnie Narrowband IoT, CAT M1, 169MHz,

  • RS485,

  • protokół ModBUS RTU i ModBUS TCP umożliwiający komunikację z dowolnym systemem SCADA,

  • zdalna obsługa,

  • zdalna aktualizacja oprogramowania,

  • zdalna konfiguracja,

  • niski koszt transmitowanych danych,

  • komunikacja 2-kierunkowa w trybie online,

  • zarządzanie alarmami.

Wejścia/wyjścia

  • 4 konfigurowalne wejścia analogowe (4-20mA lub 0-10V): 2 wejścia dedykowane do pomiaru ciśnienia przed i za zaworem regulacyjnym oraz 2 wejścia do dowolnego zastosowania (np. pomiar przepływu z przepływomierza analogowego),

  • 1 konfigurowalne (Pt100, Pt1000) wejście pomiaru temperatury,

  • 2 cyfrowe wejścia licznikowe,

  • 7 wejść cyfrowych służących do monitorowania stanu obiektu (zalanie, otwarcie) oraz stanu zaworu regulacyjnego,

  • wyjście cyfrowe służące do sterowania stanem zaworu regulacyjnego,

  • wyjście do sterowania zaworem odcinającym – opcja.

Źródło zasilania

  • dedykowane ładowalne akumulatory zewnętrzne,

  • baterie wewnętrzne podtrzymujące pracę urządzenia,

  • opcjonalny zewnętrzny zasilacz.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez