Zarządzanie strategiczne oparte na rzeczywistych danych

Zarządzanie rozległą infrastrukturą sieciową jest zadaniem złożonym co szczególnie uwidacznia się w przypadku powstania stanów anormalnych (takich jak np. awarie sieci) jak i w przypadku konieczności podjęcia decyzji związanych z rozwojem sieci, co zwykle pociąga za sobą znaczne nakłady finansowe. Do rozwiązywania takich zagadnień lub zapobiegania negatywnym skutkom ich zaistnienia wykorzystuje się modele matematyczne.

Metody czasoprzestrzennej symulacji sieci pozwalają na uzyskanie niedostępnych dotychczas informacji o parametrach hydraulicznych sieci, a wykorzystanie metod modelowania matematycznego daje praktycznie nieograniczone możliwości rozwiązywania problemów związanych z dystrybucją wody.

Hydrauliczne i jakościowe modele sieci wodociągowych stanowią ogromne źródło informacji o eksploatowanym systemie. Dynamiczne modele systemów dystrybucji wody zbudowane na bazie systemów informacji przestrzennej są szczególnie przydatne przy diagnozowaniu stanu eksploatowanego systemu, opracowywaniu koncepcji rozbudowy bądź modernizacji sieci.

Matematyczny model sieci pozwala na zoptymalizowanie pracy systemu hydraulicznego, umożliwia łatwe ustalenie najtańszego i bezpiecznego sposobu zasilania odbiorców w wodę co przekłada się na wymierne korzyści finansowe. Praca z wykorzystaniem modelu umożliwia projektowanie rozwiązań dotyczących m.in. zarządzania ciśnieniem w strefach, eliminację tzw. „wąskich gardeł”, sprawdzenie wydajności hydrantów, płukania sieci, okresowego wyłączania z użytku wybranych odcinków sieci na czas remontów lub dokonywania inwestycji w sposób najmniej uciążliwy dla odbiorców.

Zgodnie z obowiązującą metodologią, dbałością o Klienta i naszą dobrą praktyką, budowa modeli systemów dystrybucji wody zawsze powiązana jest z dokładną kalibracją i weryfikacją opracowanego modelu. Dysponując aktualnie największą w Polsce liczbą rejestratorów ciśnienia i przepływu oraz przy pomocy produkowanych przez nas urządzeń do rejestracji, jesteśmy w stanie przeprowadzić rozbudowaną kampanię pomiarową obejmującą nawet kilkaset urządzeń pomiarowych jednocześnie.

Praca z poprawnie wykonanym oraz skalibrowanym modelem pozwala na uzyskanie ogromnych oszczędności, wynikających z możliwości symulowania i porównywania wielu wariantów rozwiązań, co ogranicza lub w całości eliminuje ryzyko niepotrzebnego wydatkowania środków lub angażowania zasobów przedsiębiorstwa.

Dodatkowym rozwiązaniem dostarczanym naszym klientom są rozwiązania integracyjne pozwalające na wykorzystanie oprogramowania modelującego w połączeniu z innymi systemami. Dzięki takim narzędziom modele mogą korzystać z bieżących danych pochodzących wprost z urządzeń pomiarowych pracujących na sieci wodociągowej, zwiększając przy tym efektywność i jakość obliczeń.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez