Slide Background
HydraNET
Expert

Zarządzaj siecią wodociągową w jednym miejscu

Czym jest

HydraNET Expert

Jest to zintegrowany system wspierający zarządzanie siecią wodociągową . Expert gromadzi i analizuje dane z urządzeń odczytowych, a następnie integruje systemy analityczne w jednym miejscu. Jego przeznaczeniem jest monitorowanie, zarządzanie danymi oraz konfiguracja rejestratorów parametrów sieci w czasie rzeczywistym z rodziny CellBox.
Aplikacja

HydraNET Expert

Punktem wyjścia do zaawansowanych obliczeń są dane pozyskiwane bezpośrednio z czujników IoT oraz systemów telemetrycznych. Gigabajty danych są automatycznie analizowane przez system, a następnie obliczane są wskaźniki ilościowe i jakościowe sieci wodociągowej jednoznacznie określające jej stan. Zagregowane dane są prezentowane w formie przestrzennej, graficznej i tabelarycznej. Wizualizacja pomiarów i obliczonych wskaźników strat wody umożliwia szybsze wykrycie anomalii i nieprawidłowości oraz wspiera szybkie podjęcie decyzji mające na celu redukcję strat wody.

Dedykowane aplikacje HydraNET Service oraz HydraNET WMR Mobile sa integralną częścią całego systemu Expert, działające na urządzeniach z systemem Android. System HydraNET Expert jest niezbędnym elementem ułatwiającym działanie nowoczesnych przedsiębiorstw wodociągowych. 

Funkcjonalność systemu

HydraNet Expert

  • Rozliczanie Klientów (billing, fakturowanie)

  • Wizualizacja procesów SCADA

  • Zdalny odczyt wodomierzy AMR

  • Integracja systemów GIS

  • Bilansowanie Strefowanie ALARMY

  • Pozyskiwanie danych z aplikacji , czujników i liczników

  • Integracja systeów i analiza danych

  • Prezentacja i udostępnienie danych do róznych systemów

System HydraNET Expert umożliwia gromadzenie i nalizę danych otrzymanych ze wszytskich urządzeń pomiarowych zamontowanych na sieci wodociągowej , przede wszytskim przepływomierzy i wodomierzy. System HydraNET Expert współpracuje również z logerami akustycznymi, stacjami pogodowymi oraz analizatorami jakości wody. 

Pozyskane dane służą do obliczenia minimalnych nocnych rozbiorów, zużyć godzinowych, dobowych i miesięcznych. Topologia sieci pozyskana z systemu GIS jest punktem wyjścia do przestrzennej analizy pomiarów, podział na strefy DMA, oraz obliczenie bilansu w strefach, oraz w całej sieci wodociągowej.

Autorskim rozwiązaniem AquaRD sp. z o.o. jest dodanie współczynnika Minimalnego Nocnego Bilansu. MNB jest parametrem pozwalającym jednoznacznie określić poziom strat w sieci wodociągowej poprzez zestawienie wartości MNR strefy z nocnymi rozbiorami na wodomierzach w niej zamontowanymi.

Graficzna prezentacja obliczeń umożliwia poza wizualizacją bilansu także szybkie wykrywanie nieprawidłowości występujące w systemie takich jak zbyt wysokie ciśnienie lub przepływ, przepływ wsteczny, zbyt wysoka temperatura wody, niepoprawne przypisanie wodomierzy do stref, błędy podczas instalacji wodomierza (odwrotne zamontowanie, niewłaściwa waga impulsu itp.) lub błędów podczas odczytów lokalnych przez inkasenta, lub klienta (odczyty „telefoniczne”).

System HydraNet integruje się z systemem informacji przestrzennej AquaGIS poprzez dwukierunkową wymianę informacji. Pozyskane dane o rozkładzie sieci wodociągowej a przede wszystkim o rozmieszczeniu wodomierzy i przepływomierzy wspierają proces obliczania bilansu w strefach, a także umożliwia poprawne wykonanie odczytów radiowych zarówno mobilnych (pomagając ekipom odczytowym dotarcie do potrzebnych lokalizacji) oraz odczytów stacjonarnych.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez