Rejestrator parametrów jakościowych wody.


W dzisiejszych czasach oczekiwania klientów końcowych przedsiębiorstw wodociągowych idą dalej niż tylko dostarczenie wody do domostwa o odpowiednim ciśnieniu. Coraz częściej świadomy konsument oczekuje wody wysokiej jakości, nadającej się do celów spożywczych bez konieczności dodatkowej obróbki fizycznej, chemicznej lub termicznej.


Aby sprostać tym wymaganiom, Parlament Europejski i Rada (UE) 16 grudnia 2020 roku przyjęły Dyrektywę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ta Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że istniejące środki kontroli ryzyka dla zdrowia ludzkiego są skutecznie wdrożone w całym łańcuchu dostaw wody, a woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w punkcie zgodności jest zdrowa i czysta.


Dlatego też przedsiębiorstwa wodociągowe mają teraz obowiązek ciągłego monitorowania jakości wody, również na etapie jej dystrybucji do klienta końcowego.

Aby sprostać tym wymaganiom, firma AquaRD opracowała innowacyjne urządzenie pomiarowe z zastosowaniem nowatorskich podejść. Nasze urządzenia pomiarowe są bateryjne i wyposażone w odpowiednie czujniki, co umożliwia nam pokonanie technicznych wyzwań związanych z dostarczaniem zasilania do rozproszonych punktów pomiarowych w całej sieci.


Co istotne, nasze rozwiązanie jest ekonomiczne i nie wymaga ponoszenia wysokich kosztów związanych z implementacją skomplikowanych, energochłonnych i kosztownych urządzeń pomiarowych, jakie były stosowane dotychczas.


Kluczowym elementem naszego rozwiązania jest także uproszczenie procesu instalacji czujników i przeprowadzania pomiarów. Nie ma konieczności budowy bypassów ani odprowadzania próbek. Dzięki temu znacznie ograniczamy nakłady inwestycyjne potrzebne do przygotowania punktów pomiarowych.


Wdrażając rozwiązania AquaRD, przedsiębiorstwa wodociągowe mogą spełniać najwyższe standardy jakości wody, dbając jednocześnie o efektywność ekonomiczną i minimalizację wpływu na środowisko. Nasze innowacyjne urządzenia pomiarowe są kluczem do przyszłości zrównoważonego dostarczania wody najwyższej jakości.


Właściwości

 • Możliwość monitorowania podstawowych parametrów jakościowych w dowolnym miejscu sieci – bez konieczności doprowadzania zasilania.
 • Brak konieczności przebudowy orurowania np. budowy bypassu  – bardzo prosty montaż na typowej nawiertce z zaworami kulowymi.
 • „Mobilność pomiaru” – możliwość przygotowania rozproszonych na całej sieci wodociągowej punktów pomiarowych (nawiertka z zaworami) i przenoszenia w miarę potrzeby pomiaru sond pomiarowych z urządzeniem telemetrycznym na konkretny punkt.
 • Unikalny mechanizm montażowy wspomagający instalację czujników pomiarowych, z zachowaniem bezpieczeństwa całego procesu montażu i demontażu.
 • Możliwość szybkiej oceny rozprzestrzenienia się substancji dezynfekujących po sieci wodociągowej np. po awarii.
 • Implementacja ultra-energooszczędnych cyfrowych przetworników parametrów jakościowych.
 • Protokół transmisji danych zoptymalizowany pod kątem zużycia energii.

Parametry techniczne

 • Jednoczesny pomiar dwóch czujników jakości,
 • Dwa cyfrowe wejścia zdarzeniowe,
 • Dostępne czujniki jakości:
  • TUS – mętność
   • Zakres pomiarowy: 0 … 4000 NTU
   • Dokładność pomiaru: <5%
   • Wbudowany pomiar temperatury
   • Maksymalne ciśnienie: 5 bar (0,5 Mpa)
  • RES – Redox (ORP)
   • Zakres pomiarowy: +/- 1500mV
   • Dokładność pomiaru: +/- 0,5% FS
   • Maksymalne ciśnienie: 5 bar (0,5 Mpa)
  • PHS – pH
   • Zakres pomiarowy: 0 … 12 pH (0 … 14 pH chwilowo)
   • Dokładność pomiaru: +/- 0,5% FS
   • Maksymalne ciśnienie: 5 bar (0,5 Mpa)
  • COS – przewodność
   • Zakres pomiarowy: 1 μS/cm … 500 mS/cm
   • Dokładność pomiaru: ≤ 2 % – 1 μS/cm … 1 mS/cm
   • Kompensacja temperaturowa wg ISO7888
   • Maksymalne ciśnienie: 5 bar (0,5 MPa)

  • Zakres średnic wodociągu: powyżej DN80,

 • Możliwość instalacji dwóch niezależnych kart SIM,
 • Komunikacja zdalna przez GSM (GPRS, NB-IoT, LTE CAT-M1), lub Wize 169MHz (opcjonalnie),
 • Klasa szczelności IP68,
 • Wymiary urządzenia 192mm x 95mm x 55mm,
 • Zasilanie z wewnętrznej baterii litowej umożliwiającej czas pracy powyżej
  5 lat (w zależności od częstotliwości transmisji, poziomu sygnału GSM i temperatury pracy),
 • Prosty algorytm autotestujący urządzenie podczas instalacji,
 • Alarmy:
  • Przekroczenie zdefiniowanych progów,
  • aktywacja urządzenia magnesem,
  • niski stan baterii,

  • zbyt duży pobór prądu.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez