BANER O NAS
O NAS

Oferowane przez nas produkty, usługi i rozwiązania mają na celu ułatwienie zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, co pozwala na zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i efektywnego działania tych sieci. 

Urządzenia

Jesteśmy producentem unikalnych urządzeń dedykowanych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Urządzenia, takie jak logery parametrów sieci, urządzenia pomiaru ciśnienia czy sterowniki komunikacyjne, pozwalają na monitorowanie kluczowych parametrów wody i kanalizacji, co umożliwia szybką identyfikację ewentualnych awarii i błędów w systemie. Narzędzia do zarządzania infrastrukturą wodociągową, takie jak logery impulsów czy system zarządzania reduktorem ciśnienia, pozwalają na kontrolowanie przepływu wody, co pozwala na ograniczenie strat wody oraz minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury. 

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Od kilkunastu lat dostarczamy na polski rynek rozwiązania w zakresie automatyki oraz rozwiązania pozwalające na monitoring sieci takie jak punkty pomiarowe. Nasze produkty pozwalają na automatyzację pracy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości pracy systemu oraz jego efektywności. 

Oprogramowanie

Jesteśmy także producentem lub dystrybutorem oprogramowania. Systemy takie jak SCADA, HydraNET Expert, Hydranet WMR, pozwalają na zbieranie, przetwarzanie oraz analizę danych, co umożliwia szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania siecią. Systemy GIS ułatwiają ewidencję i zarządzanie majątkiem, a systemy zdalnego odczytu automatyzują proces pozyskania danych rozliczeniowych za dostarczone media. 

Usługi

Świadczymy także usługi. Utrzymujemy systemy transmisyjne z wykorzystaniem własnego APN, hostujemy systemy SCADA oraz GIS. Integracja systemów, projektowanie sieci i instalacji czy tworzenie koncepcji pozwalają na kompleksowe podejście do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, co przyczynia się do zwiększenia jej wydajności i bezpieczeństwa. 

Organizujemy też kampanie pomiarowe na sieciach wodociągowych, kampanie na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej umożliwiające zebranie danych niezbędnych w procesie budowy modeli matematycznych sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej.

Wszystkie oferowane przez nas komponenty i usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz pozwalają na skuteczne i efektywne zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez