AquaRD jest przedsiębiorstwem zajmującym się opracowywaniem nowych technologii pomiarowych i transmisyjnych oraz ich wykorzystywaniem w procesie projektowania nowoczesnych rozwiązań z dziedziny pomiarów, sterowania, kontroli, komunikacji i transmisji bezprzewodowej.


Główny obszar działalności Spółki stanowią systemy wspomagające zarządzanie infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągowych, w szczególności umożliwiające przeprowadzenie wielokryterialnej optymalizacji systemów dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków.


Poza projektowaniem, wizualizacją, sterowaniem i raportowaniem oferujemy usługi automatycznej diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnych, wykrywanie nieszczelności, a także inwentaryzację, paszportyzację i modelowanie hydrauliczne sieci.

Wieloletnia działalność Spółki oraz dziesiątki inżynierów pracujących nad nowatorskimi produktami sprawiają, że nasz zespół od 2001 r. produkuje i wdraża urządzenia pomiarowe i systemy w ponad 200 przedsiębiorstwach wodociągowych w całej Polsce.


Nasze autorskie rozwiązania oraz ich współpraca z renomowanymi dostawcami czujników pomiarowych pozwalają na kompleksową obsługę nawet najbardziej zaawansowanych systemów wodociągowych. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w integracji systemów informatycznych, dzięki czemu klienci otrzymują zarówno pełną wiedzę o bieżącym funkcjonowaniu wszelkich elementów sieci, jak i możliwość przewidywania następstw swoich działań lub nagłych zdarzeń związanych z eksploatacją infrastruktury.


Wysoki potencjał technologiczny Spółki, a także sprawdzone rozwiązania i doskonałe jakościowo produkty sprawiają, iż naszymi rozwiązaniami interesują się zarówno klienci z Polski, jak i z zagranicy.


Spółka AquaRD od 2019 r. weszła w struktury międzynarodowej grupy SUEZ.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez