Proces naturalnego starzenia sieci wodociągowych skutkuje zwiększającymi się stratami wody. Straty te powodują konieczność nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego co przekłada się negatywnie na rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa.

Wykrycie miejsc wycieków przy braku właściwego monitoringu jest zadaniem trudnym, a w wielu przypadkach praktycznie niemożliwym. Wieloletnie doświadczenia firmy w tym zakresie doprowadziły do opracowania sprawnych metod ograniczania strat wody i utrzymania ruchu sieci wodociągowych.

AquaRD dostarcza w swoich systemach analizy nocnych rozbiorów wody w strefach wodociągowych oraz bilansowanie wody w poszczególnych fragmentach sieci.

Implementacja takich rozwiązań pozwala na zawężenie poszukiwań do wskazanych obszarów problemowych, w których szczegółowe wykrycie miejsc nieszczelności można już prowadzić metodami konwencjonalnymi wymagającymi pomiarów bezpośrednich w terenie, skracając czas awarii i ograniczając straty spowodowane niekontrolowanym wyciekiem wody.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez