Wrocław

 MPWiK S.A. WrocławBudowa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy.Rozbudowa istniejącej stacjonarnej sieci radiowej zdalnego odczytywania wodomierzy Kamstrup o zasięgu ograniczonym do wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacji. Skontaktuj się z Nami Zapytaj o rozwiązania dla Twojego przdsiębiorstwa Więcej

Kielce

  Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Przebudowa istniejących punktów pomiarowych na sieci wodociągowej - budowa studni pomiarowych - kilkunastu szt., Wykonanie nowych punktów pomiarowych przewidzianych do budowy na sieci wodociągowej - budowa/remont studni pomiarowych - kilkadziesiąt szt., Wykonanie nowych punktów pomiarowych

1 2 3 6
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez