Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

  • Przebudowa istniejących punktów pomiarowych na sieci wodociągowej – budowa studni pomiarowych – kilkunastu szt.,
  • Wykonanie nowych punktów pomiarowych przewidzianych do budowy na sieci wodociągowej – budowa/remont studni pomiarowych – kilkadziesiąt szt.,
  • Wykonanie nowych punktów pomiarowych na sieci kanalizacji sanitarnej – kilkanaście szt.
  • Włączenie do systemu monitoringu kilkunastu pompowni ścieków oraz pompowni wody,
  • Przekierowanie sygnałów i wizualizacji w systemie monitoringu z istniejących punktów pomiarowych na sieci wodociągowej,
  • Dostarczenie przenośnego urządzenia pomiarowego dla przepływu ścieków,