MPWiK S.A. Wrocław

Budowa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy.

Rozbudowa istniejącej stacjonarnej sieci radiowej zdalnego odczytywania wodomierzy Kamstrup o zasięgu ograniczonym do wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacji.