MPWiK Sp. z o.o.
Bochnia

Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym.
GIS/Model/SCADA/punkty pomiarowe