Szafy sterownicze ujęć wody oraz większych stacji uzdatniania projektowane i wykonywane są pod zamówienie dla konkretnych obiektów i instalacji. Służą do sterownia pracą wszelkich urządzeń biorących udział w produkcji wody, od pomp głębinowych, układów filtrów, zasuw, zaworów, przepustnic, pomp płuczących, dawkowania NaOCl, lamp UV, po zestawy pomp sieciowych. Biorą udział w monitoringu studni głębinowych, zbiorników, układów jakości oraz pozostałych sygnałów związanych z ciśnieniem, poziomem lub przepływem wody. W większych obiektach instalacje automatyki dzielone są na poszczególne części w odrębnych szafach, połączonych w jeden układ monitoringu i sterowania całym obiektem wodociągowym, skomunikowane z systemem wizualizacji SCADA.

W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy, wygody eksploatacji oraz dużej  niezawodności, szafy sterownicze obiektów wodociągowych dostosowywane są do specyficznych wymagań klienta oraz danej instalacji dla nowo budowanych oraz istniejących, modernizowanych obiektów.   

Tryby pracy układów sterowania

Obwody sterowania głównych urządzeń wyposażone są w przełączniki wyboru trybu sterowania automatycznego lub ręcznego, zwykle lokalizowane na drzwiach rozdzielnicy. W trybie pracy automatycznej elementy układu kontrolowane są przez sterownik PLC na podstawie sygnałów z odpowiednich czujników. W trybie pracy ręcznej obsługa odbywa się przez przyciski sterownicze na drzwiach szafy, co umożliwia załączanie odpowiednich obwodów w przypadku prób, testów lub ewentualnych awarii.

Szafy sterownicze, w zależności od potrzeb wyposażane są również w panele operatorskie HMI w celu lokalnej obsługi i kontroli pracy układów automatyki.

WŁAŚCIWOŚCI

Zalety szafy sterowniczej ujęcia wody:

 • Sterowanie za pomocą sterowników PLC różnych producentów
 • Lokalna obsługa przy pomocy panelu operatorskiego HMI
 • Wykonanie z tworzywa lub metalu,
 • Klasa szczelności IP54 – IP65,
 • Możliwość zabudowy szeregowej przy większych instalacjach,
 • Zabezpieczenie  pomp  głębinowych przed  suchobiegiem  (sonda hydrostatyczna, konduktometryczna),  przed przeciążeniem, przeciwzwarciowo,
 • Pomiar  poziomu  wody  w  zbiornikach  z  możliwością  zaprogramowania  progów  pracy  pomp głębinowych,
 • Awaryjne sterowanie napełnianiem zbiorników z wykorzystaniem pływaków,
 • Oddzielne zabezpieczenia różnicowo-prądowe pomp głębinowych,
 • Rozruch pomp przez softstart przy większych mocach,
 • Możliwość sterowania pompami z wykorzystaniem falowników,
 • Pomiar prądu pomp z wykorzystaniem elektronicznych przekładników prądowych,
 • Pomiar impulsów z nakładek wodomierzy w studniach,
 • Kontrola pracy i awarii pomp głębinowych
 • Rotacyjna lub jednoczesna praca pomp głębinowych uzależniona od nastawionego poziomu wody w zbiorniku,
 • Obsługa zestawu hydroforowego lub komunikacja cyfrowa z oddzielnym sterownikiem zestawu,
 • Monitoring i sterowanie zestawu poprzez sygnały cyfrowe (praca ogólna/awaria ogólna/blokuj ZH) w przypadku braku lub awarii komunikacji,
 • Komunikacja Modbus z przetwornikami przepływomierzy,
 • Sterowanie chloratorem,
 • Monitoring poziomu podchlorynu,
 • Zasilanie sprężarek,
 • Możliwość pracy pomp w trybie automatycznym lub ręcznym,
 • Licznik godzin pracy każdej pompy realizowany przez sterownik,
 • Licznik włączeń każdej z pomp realizowany przez sterownik,
 • Pomiar czasu ostatniego cyklu pracy pompy realizowany przez sterownik,
 • Zasilanie pozostałych obwodów ujęcia wody (w budynku, na zbiorniku i na terenie ujęcia),
 • Autoryzacja dostępu do nastaw z panelu operatorskiego,
 • Informacja o stanie pomp wyświetlana na panelu operatorskim,
 • Pomiary poziomu wody w zbiorniku, w wielu komorach niezależnie,
 • Kontrola otwarcia studni,
 • Kontrola otwarcia zbiornika,
 • Kontrola otwarcia/ruchu w budynku,
 • Kontrola otwarcia szafy,
 • Kontrola zalania w budynku oraz w komorach,
 • Centrala alarmowa realizowana przez sterownik PLC,
 • Detekcja awarii pomiarów z przetworników i sond hydrostatycznych,
 • Podtrzymanie buforowe obwodów 24V DC w przypadku zaniku zasilania,
 • Kontrola zaniku i nieprawidłowej kolejności faz zasilania,
 • Zgłaszanie awarii zbiorczej ujęcia wody,
 • Wymiana danych z wykorzystaniem transmitera GSM z/do systemu SCADA (dostęp przez www)

Wyposażenie szafy sterowniczej ujęcia wody:

 • główny wyłącznik zasilania,
 • opcjonalny przełącznik sieć – 0 – agregat
 • opcjonalny układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy
 • ogranicznik przepięć typu T1+T2,
 • wyłączniki różnicowo-prądowe,
 • wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające poszczególne obwody szafy sterowniczej,
 • przekaźnik kontroli symetrii i zaniku napięć zasilających,
 • przekaźniki 24V DC, 24V AC i 230V AC,
 • sterownik PLC,
 • panel operatorski,
 • moduły rozszerzeń sterownika PLC,
 • router GSM/LTE,
 • zasilacz buforowy 24VDC z akumulatorowym podtrzymaniem pracy po zaniku zasilania,
 • przełączniki rodzaju pracy: Ręczne – Wyłączone – Automatyczne,
 • wyłączniki silnikowe, styczniki oraz softstarty lub falowniki pomp,
 • przekładniki prądowe,
 • gniazda serwisowe 230VAC, 400VAC,
 • wentylacja z termostatem,
 • ochronniki przepięciowe torów analogowych,
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez