Zestawy hydroforowe do podnoszenia i stabilizacji ciśnienia wody uwzględniają specyficzne wymagania konkretnej sieci wodociągowej. Rozwiązania szaf sterowniczych w zakresie zestawów hydroforowych obejmują zarówno produkcję typowych rozwiązań jak również świadczenie kompleksowych usług technicznych związanych z nietypowymi mediami, nietypowymi warunkami pracy zestawów, indywidualnym oprogramowaniem sterowników, budową od podstaw lub modernizacją wszelkiego rodzaju pompowni i obiektów towarzyszących.

ZESTAWY HYDROFOROWE ZAOPATRUJĄ W WODĘ PITNĄ I UŻYTKOWĄ:

 • budynki mieszkalne i użyteczności publicznej
 • wiejskie systemy wodociągowe
 • komunalne sieci wodociągowe
 • przemysłowe systemy wodociągowe
 • systemy przeciwpożarowe

TRYBY PRACY ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH:

 • tryb przemiennikowy
 • tryb kaskadowy (w przypadku awarii przemiennika częstotliwości)
 • tryb ręczny

Tryb pracy przemiennikowy realizowany jest nadrzędnie przez przemiennik częstotliwości. Na podstawie sygnału otrzymywanego z przetwornika ciśnienia, załączane są odpowiednie pompy. W celu zapewnienia równomiernego zużycia pomp, przemiennik częstotliwości załącza pompy w cyklu kołowym. W przypadku niewystarczającej wydajności pojedynczej pompy, dołączana jest kolejna pompa. Możliwa jest praca maksymalnie do 6 pomp jednocześnie. W przypadku awarii przemiennika częstotliwości nadzór nad kolejnością załączania i wyłączania pomp wodnych przejmuje sterownik PLC, załączając pompy kaskadowo.

Tryb pracy ręcznej odbywa się poprzez przełączenie włącznika trybu sterowania w pozycję STEROWANIE RĘCZNE oraz użycie przycisku ZAŁĄCZ przypisanego do odpowiedniej pompy. W tym trybie praca pompy nie zależy od wskazań przetwornika ciśnienia, a jej wyłączenie następuje w momencie użycia przycisku WYŁĄCZ. Zaleca się, aby wykorzystanie tego trybu następowało tylko w przypadku awarii układu sterowania automatycznego lub w celach serwisowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zalety szafy sterowniczej zestawu hydroforowego:

 • Realizowanie sterowania za pomocą sterowników różnych producentów (Unitronics, Allen-Bradley, Horner, Simens i innych)
 • Możliwość sterowania jednocześnie sześcioma pompami
 • W przypadku uszkodzenia przemiennika częstotliwości zapewnione jest sterowanie kaskadowe realizowane przez sterownik PLC
 • Podgląd aktualnego stanu zestawu „na żywo” z poziomu przeglądarki internetowej
 • Wyposażenie szafy sterowniczej aparatami czołowych producentów (ABB, Siemens, Eaton, Schneider Electric., Schrack) w celu zapewnienia długotrwałej niezawodności
 • Prosta, zwarta budowa
 • Intuicyjne schematy łączeniowe
 • Szybki, sprawny montaż i uruchomienie
 • W zależności od potrzeb klienta do zabudowy wewnątrz budynkowej lub zabudowy zewnętrznej

Wyposażenie szafy sterowniczej zestawu hydroforowego:

 • Obudowa metalowa lub z tworzywa sztucznego
 • Wyłącznik główny
 • Czteropolowy ogranicznik przepięć w obwodzie zasilania szafy (kontrola zadziałania- opcja)
 • Przemiennik częstotliwości wraz z panelem operatorskim
 • Zabezpieczenie przeciążeniowe przemiennika w formie bezpieczników topikowych
 • Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wyłącznikami silnikowymi
 • Dla pomp o mocy powyżej 5kW, softstarty do łagodnego rozruchu
 • Styczniki robocze w torach zasilania pomp dla wersji z rozruchem bezpośrednim i softstartami
 • Czujnik kontroli kolejności, asymetrii  i zaniku faz
 • Przekaźniki interfejsowe 24V DC/AC oraz 230V AC
 • Zasilacz buforowy 24V DC z informacją o zaniku zasilania
 • Przełącznik rodzaju pracy automatyki: Ręczny – Wyłączone – Auto
 • Niezależne przyciski START i STOP do uruchamiania i zatrzymywania każdej z pomp w trybie ręcznym z lokalną sygnalizacją pracy/awarii
 • Wyłącznik różnicowo-prądowy dla obwodów sterowniczych i obwodów zasilania elementów dodatkowych
 • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające obwody szafy sterowniczej
 • Gniazdo serwisowe 230V AC
 • Sterownik komunikacyjny GPRS (z serii CellBOX-U4) do monitoringu zestawu w sieci GSM/GPRS, protokół sieciowy UDP lub TCP
 • Sterownik przemysłowy PLC z wyświetlaczem (zintegrowanym lub niezależnym) i możliwością rozszerzenia o dodatkowe moduły
 • Algorytm pracy sterownika z wbudowaną sygnalizacją zdarzeniową

Szafa w zestawie zawiera:

 • System zdalnego monitoringu SCADA
 • Akumulatory do podtrzymywania zasilacza w przypadku zaniku zasilania 230VAC
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez