MPWiK Lublin Sp. z o.o.

Kontrakt IV/1 pn. "Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną: matematyczny model sieci wod-kan miasta Lublin", Dostawa GIS mobilnego (50 urządzeń/100 licencji). Dostarczenie oprogramowania do modelowania hydraulicznych parametrów pracy sieci wod-kan. Budowa i kalibracja matematycznego modelu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Adaptacja sieciowych przepompowni

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez