kompleksowe usługi dostępu do bezprzewodowej sieci

Użycie nowoczesnych rejestratorów parametrów sieci wodno-kanalizacyjnych wyposażonych w moduły transmisyjne pozwala na zdalne przesyłanie danych z rozproszonych na sieci obiektów monitoringu do systemów wizualizacji i nadzoru (np. SCADA). Dane te mają charakter informacji strategicznych i mogą decydować o funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej, jaką są sieci wodno-kanalizacyjne, a co za tym idzie – o prawidłowej obsłudze wielu gospodarstw domowych w zakresie niezbędnych mediów (np. woda, kanalizacja).

Z tego powodu istotne jest, aby usługę transmisji danych powierzyć w całym jej zakresie: począwszy od budowy punktu pomiarowego poprzez technologię transmisji, kończąc na dostarczeniu danych do serwera docelowego, firmie gwarantującej profesjonalną, kompleksową obsługę wszystkich poszczególnych elementów mających na nią wpływ.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów AquaRD świadczy usługi kompleksowej obsługi dotyczącej pakietowej transmisji danych i wszystkich elementów mających wpływ na jej jakość:

  • Oferujemy kompletną paletę rozwiązań zdalnego dostępu do danych z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci GSM w zakresie ich pakietowej transmisji w takich sprawdzonych technologiach jak: GPRS, LTE, czy nowych – NB IoT i CAT M1.

Dostęp do obsługiwanych przez AquaRD danych pomiarowych jest możliwy z poziomu standardowej przeglądarki WWW, co często eliminuje po stronie Klienta potrzebę dodatkowych inwestycji w rozwiązania IT i aplikacje np. SCADA (CAPEX), przenosząc koszty w obszar miesięcznych opłat (OPEX).

  • Oferujemy również możliwość dzierżawy infrastruktury telemetrycznej (APN, SIM, hosting): AquaRD jako administrator własnej podsieci transmisyjnej (APN cellbox.pl) w ramach usługi dostarcza telemetryczne karty SIM z aktywną transmisją pakietową (zgodne z obecnie dostępnymi technologiami transmisji 2G/3G/4G) i SMS.
  • Dodatkowo nasi Klienci mają zapewnione usługi wsparcia: obsługę zgłoszeń w Centrum Obsługi Klienta lub u inżynierów z zakresu informatyki, SCADA czy telemetrii, przyjmujących informacje o ewentualnych nieprawidłowościach w pracy punktów telemetrycznych lub problemach z operatorami sieci komórkowych.
  • Gwarantujemy stabilność transmisji, dobierając optymalnie karty SIM różnych operatorów w zależności od pokrycia siecią radiową GSM danego punktu pomiarowego. W ramach naszego prywatnego multi APN zapewniamy roaming danych pomiędzy obiektami pracującymi z kartami SIM różnych operatorów, różnej adresacji IP i technologii transmisji, oferując elastyczne podejście do zapewnienia dopasowania oferty co do wolumenu przesyłanych danych adekwatnie do potrzeb Klienta.
  • Zapewniamy bezpieczeństwo na każdym etapie transmisji: tunele IPsec z szyfrowaniem L2TP przy połączeniach z serwerami Klientów oraz protokół SSL w przypadku dostępu przez przeglądarki WWW.
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez