Szafy sterownicze tłoczni ścieków dostosowane są do wyma­gań konkretnych sieci kanalizacyjnych. Typoszereg szaf sterowniczych tego rodzaju, obejmuje zarówno wykonanie typowych rozwiązań, jak też świadczenie usług technicznych związanych
ze szczególnymi warunkami pracy tłoczni, indywidualnym doborem i oprogramowaniem sterowników PLC, dostosowaniem ich do istniejących obiektów oraz budową szaf sterowniczych od podstaw. Łączą w sobie funkcje zabezpieczenia i ste­rowania pompami oraz sygnalizacji stanu tłoczni ścieków. Charakteryzują się wysoką niezawodnością działania zaprojektowanego i wykonanego układu, co zapewnia pełną satysfakcję klienta. Szafa sterownicza tłoczni ścieków może pracować w trybie pracy automatycznej (cykl bezobsługowy) lub w trybie pracy ręcznej. Umożliwia zasilanie trójfazowych pomp różnych producentów, w szerokim zakresie mocy znamionowych i napięciu znamionowym 3x400V. Dla zapewnie­nia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp – ich praca odbywa się w cyklu naprzemiennym.

Tryby pracy szafy sterowniczej tłoczni ścieków:

 • Tryb pracy automatycznej realizowany jest przez sterownik PLC. Pomiar poziomu następuje przy użyciu sondy poziomu. Na podstawie tego pomiaru oraz wprowadzonych w sterowniku PLC wartości rzędnych poziomów załączeń i wyłączeń, system steruje pracą pomp utrzymując poziom ścieków w zbiorniku w żądanym przedziale. W przypadku uszkodzenia sterownika lub sondy (np. jej odłączenia z układu) sterownie pracą pomp odbywa się na podstawie sygnału dostarczonego od pływakowego wyłącznika przelewu, który jest podtrzymywany na nastawiony okres w przekaźniku czasowym. Tryb pracy automatycznej może być realizowany niezależnie dla każdej z pomp.
 • Tryb pracy ręcznej odbywa się poprzez ustawienie przełącznika trybu sterowania w pozycję STEROWANIE RĘCZNE oraz wciśnięcie i przytrzymanie przycisku ZAŁĄCZ przypisanego do odpowiedniej pompy. W tym trybie sterowania praca pompy nie zależy od wskazań sondy, a jej wyłączenie następuje w momencie puszczenia przycisku ZAŁĄCZ. Zaleca się aby wykorzystanie tego trybu następowało tylko w przypadku awarii układu sterowania automatycznego lub w celach serwisowych. Ze względu na budowę tłoczni ścieków w szafie umieszczona jest elektryczna blokada uniemożliwiająca załącze­nie jednocześnie obu pomp.

Szafa sterownicza tłoczni ścieków, dodatkowo posiada zaimplementowaną funkcję centralki alarmowej. Sterownik PLC umożliwia zdalne – za pomocą pilota (opcja) – rozbrojenie i uzbrojenie systemu alarmowego, kontrolującego czujnik otwarcia szafki sterowniczej oraz pokrywy włazu tłoczni.

Możliwa jest też całkowita blokada pracy tłoczni ścieków. Blokadę pracy można uaktywnić zdalnie wysyłając do sterownika odpowiedni rozkaz z poziomu wizualizacji SCADA, bądź lokalnie, po wprowadzeniu hasła w podmenu „Nastawy”.

WŁAŚCIWOŚCI

Zalety szafy sterowniczej tłoczni ścieków:

 • Realizowanie sterowania za pomocą sterowników różnych producentów (np. Unitronics, Allen-Bradley, Siemens lub innych)
 • Pomiar poziomu ścieków z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelewem przez wyłącznik pływakowy
 • Pomiar prądu pomp realizowany przez przekładniki prądowe i wyświetlany na panelu sterownika oraz w systemie SCADA/WWW
 • Opcjonalnie pomiar prądu pomp lokalnie z użyciem mierników wskazówkowych
 • Opcjonalnie obwody zasilania sprężarki powietrza, sterowania zasuwami, monitoringu zamknięcia zasuw, sygnalizacji niskiego ciśnienia sprężonego powietrza
 • Opcjonalnie obwody zasilania i sterowania oświetlenia zewnętrznego terenu
 • Opcjonalnie sygnalizacja zalania komory suchej
 • Wybór rodzaju sterowania niezależnie dla obu pomp
 • Monitorowanie otwarcia szafki i włazu (również podczas zaniku zasilania)
 • Podgląd aktualnego stanu tłoczni ścieków oraz sterowanie „na żywo” z poziomu przeglądarki internetowej
 • Możliwość sterowania pracą tłoczni z poziomu nadrzędnego systemu SCADA
 • Instalacja alarmowa zaimplementowana w sterowniku PLC z możliwością uzbrojenia/rozbrojenia z poziomu nadrzędnego systemu SCADA, panelu sterownika lub strony WWW
 • Algorytm pracy sterownika z wbudowaną sygnalizacją zdarzeniową.
 • Współpraca z przepływomierzami przy wykorzystaniu sygnałów analogowych i cyfrowych lub/i protokołu MODBUS
 • Wyposażenie szafy sterowniczej aparatami czołowych producentów (ABB, Siemens, Eaton, Schneider Electric, Schrack) w celu zapewnienia długotrwałej niezawodności
 • Cztery wyłączniki różnicowo-prądowe niezależne dla każdej z pomp oraz dla obwodów sterowania i obwodów dodatkowych.
 • Oświetlenie wnętrza szafy
 • Prosta, zwarta budowa
 • Intuicyjne schematy łączeniowe
 • Szybki, sprawny montaż i uruchomienie

Wyposażenie szafy sterowniczej tłoczni ścieków:

 • Obudowa z tworzywa sztucznego
 • Drzwi wewnętrzne
 • Fundament do obudowy
 • Przełącznik wyboru zasilania Sieć-0-Agregat
 • Ogranicznik przepięć w obwodzie zasilania szafy (kontrola zadziałania – opcja)
 • Czujnik kontroli kolejności, asymetrii i zaniku faz
 • Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi i indywidualnymi wyłącznikami silnikowymi
 • Złącze zasilania z agregatu 400VAC/32A lub 400VAC/63A
 • Dla pomp o mocy powyżej 5kW softstarty do łagodnego rozruchu
 • Styczniki robocze w torach zasilania pomp dla wersji z rozruchem bezpośrednim i softstartami
 • Przekaźniki interfejsowe 24V DC/AC i 230V AC
 • Pomiar prądu pomp realizowany przez przekładniki prądowe (opcjonalnie amperomierze wskazówkowe w drzwiach wewnętrznych szafy)
 • Pomiar napięć fazowych i międzyfazowych – woltomierz tablicowy z przełącznikiem (opcjonalnie analizator parametrów sieci z komunikacją do systemu SCADA/WWW)
 • Zasilacz buforowy 24V DC z informacją o zaniku zasilania i podtrzymaniem akumulatorowym
 • Przełącznik rodzaju pracy automatyki: Ręczny – Wyłączone – Auto, indywidualny dla każdej z pomp
 • Niezależne przyciski start do uruchamiania każdej z pomp w trybie ręcznym
 • Wyłączniki różnicowo-prądowe indywidualne dla obwodów sterowniczych i obwodów zasilania elementów dodatkowych (grzałka, gniazdo serwisowe)
 • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające obwody szafy sterowniczej
 • Gniazdo serwisowe 230VAC
 • Oświetlenie wnętrza szafy
 • Grzałka z termostatem
 • Czujnik otwarcia szafy
 • Instalacja alarmowa realizowana przez sterownik
 • Radiolinia do zdalnego uzbrojenia i rozbrojenia instalacji alarmowej
 • Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny do sygnalizacji stanów awaryjnych i włamania zasilany z wydzielonego toru 24VDC
 • Oznaczniki obwodów sekcji automatyki umożliwiające łatwą diagnostykę awarii i wymianę aparatów
 • Sterownik komunikacyjny GPRS (CellBOX-U4) do monitoringu tłoczni w sieci GSM/GPRS, protokół sieciowy UDP lub TCP
 • Sterownik przemysłowy PLC z wyświetlaczem (zintegrowanym lub niezależnym) i możliwością rozszerzenia o dodatkowe moduły

Szafa w zestawie zawiera:

 • System zdalnego monitoringu SCADA
 • Akumulatory do podtrzymania zasilania 24VDC w przypadku zaniku zasilania 230VAC
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez