Szafy sterownicze przepompowni ścieków obejmują rozwiązania zarówno typowe jak
i zindywidualizowane do wymagań konkretnych operatorów sieci kanalizacyjnych. Na życzenie klienta, istnieje możliwość dostosowania dostarczonego urządzenia do nietypowych warunków pracy przepompowni, standardów obowiązujących u inwestora zarówno pod względem funkcjonalności jak i wyposażenia. Zastosowywane rozwiązania techniczne łączą ze sobą wysoką niezawodność, intuicyjną obsługę i bezpieczeństwo. Dzięki dostarczonemu z szafą sterowniczą transmiterowi CellBOX możliwa jest zdalna diagnostyka ewentualnych nieprawidłowości oraz awarii. W przypadku ich wystąpienia zapewnione jest wsparcie użytkowników posiadaną wiedzą techniczną, mające na celu  usunięcie zaistniałego problemu.

TRYBY PRACY SZAF STEROWNICZYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW:

 • Tryb pracy automatycznej odbywa się poprzez ustawienie przełącznika STEROWANIE w pozycję AUTO. Załączanie pomp realizowane jest przez sterownik PLC  w oparciu o wskazania hydrostatycznej sondy poziomu. Na podstawie wartości mierzonej oraz zaprogramowanych rzędnych poziomów załączeń i wyłączeń (możliwa jest ich zmiana zarówno zdalnie z poziomu SCADA jak i lokalnie z panelu operatorskiego) system steruje pracą pomp utrzymując poziom ścieków w żądanym przedziale. W przypadku wykonania szaf na zamówienie, które nie są wyposażone w sondę poziomu załączanie pomp odbywa się w oparciu o minimum trzy pływaki.
  W przypadku uszkodzenia sterownika lub sondy (np. jej wypięcia z układu) sterownie pracą pomp odbywa się na podstawie sygnałów otrzymywanych z pływakowych sygnalizatorów „przelewu” oraz „suchobiegu”.
 • Tryb pracy ręcznej dla każdej z pomp odbywa się poprzez ustawienie przełącznika STEROWANIE w tryb RĘCZNE i wciśnięcie przycisków ZAŁĄCZ. Wyłączenie pracy pomp realizują przyciski WYŁĄCZ, osiągnięcie poziomu „suchobiegu”, stany awaryjne lub ustawienie przełącznika STEROWANIE w pozycję WYŁĄCZONE. Możliwa jest jednoczesna praca obu pomp. Ich praca w tym trybie nie zależy od wskazań sondy hydrostatycznej.

Szafa sterownicza pompowni ścieków przeznaczona jest do sterowania pompami
o dowolnej mocy elektrycznej. Umożliwia zasilanie trójfazowych pomp różnych producentów o napięciu znamionowym 3x400V. Szafę cechuje niezależne ustawienie trybu pracy (Automatyczny-Wyłączony-Ręczny) dla każdej z pomp. Dla za­pewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp – ich praca odbywa się w cyklu naprzemiennym.

WŁAŚCIWOŚCI

Zalety szafy sterowniczej pompowni ścieków:

 • Sterowanie w oparciu o pomiar poziomu ścieków z hydrostatycznej sondy poziomu i nastawy sterownika PLC, w przypadku nieprawidłowości w pracy sterownika PLC i samej sondy kontrolę nad  pracą pomp przejmują wyłączniki pływakowe „suchobiegu” oraz „przelewu”
 • Opcjonalnie pomiar prądu pomp realizowany przez przekładniki prądowe i wyświetlany na panelu sterownika oraz w systemie SCADA/WWW
 • Opcjonalnie pomiar prądu pomp lokalnie z użyciem mierników wskazówkowych
 • Opcjonalnie blokada pływaka „suchobiegu” w trybie ręcznym
 • Opcjonalnie niezależny wyłącznik zasilania pompowni
 • Monitorowanie otwarcia szafki i włazu (również podczas zaniku zasilania)
 • Podgląd aktualnego stanu pompowni ścieków oraz sterowanie „na żywo” z poziomu przeglądarki internetowej
 • Instalacja alarmowa zaimplementowana w sterowniku PLC z możliwością uzbrojenia/rozbrojenia z poziomu nadrzędnego systemu SCADA, panelu sterownika lub strony WWW
 • Algorytm pracy sterownika z wbudowaną sygnalizacją zdarzeniową
 • Wyposażenie szafy sterowniczej aparatami czołowych producentów (ABB, Siemens, Eaton, Schneider Electric, Schrack) dla zapewnienia długotrwałej niezawodności
 • Wyłączniki różnicowo-prądowe niezależne dla pomp oraz dla obwodów sterowania i obwodów dodatkowych
 • Oświetlenie wnętrza szafy i gniazdo serwisowe 230VAC
 • Prosta, zwarta budowa
 • Intuicyjne schematy łączeniowe
 • Szybki, sprawny montaż i uruchomienie

Szafa sterownicza pompowni ścieków, dodatkowo posiada zaimplementowaną funkcję centralki alarmowej. Sterownik PLC umożliwia zdalne – za pomocą pilota (opcja) – rozbrojenie i uzbrojenie systemu alarmowego, kontrolującego czujnik otwarcia szafki sterowniczej oraz pokrywy włazu zbiornika pompowni.

Opcjonalnie szafa sterownicza może być wyposażona w całkowitą blokadę pracy pompowni ścieków. Blokadę pracy można uaktywnić zdalnie wysyłając do sterownika odpowiedni rozkaz z poziomu wizualizacji SCADA, bądź lokalnie, po wprowadzeniu hasła w podmenu „Nastawy”.

Wyposażenie szafy sterowniczej pompowni ścieków:

 • Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
 • Drzwi wewnętrzne
 • Fundament do obudowy
 • Przełącznik wyboru zasilania Sieć-0-Agregat
 • Ogranicznik przepięć w obwodzie zasilania (kontrola zadziałania-opcja)
 • Czujnik kontroli kolejności, asymetrii i zaniku faz
 • Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi i indywidualnymi wyłącznikami silnikowymi
 • Złącze agregatu 400VAC/32A lub 63A
 • Dla pomp o mocy powyżej 5kW, softstarty do łagodnego rozruchu
 • Styczniki robocze w torach zasilania pomp dla wersji z rozruchem bezpośrednim i softstartami
 • Przekaźniki interfejsowe 24V DC/AC i 230V AC
 • Pomiar prądu pomp realizowany poprzez opcjonalne przekładniki prądowe (opcjonalnie amperomierze wskazówkowe w drzwiach wewnętrznych szafy)
 • Pomiar napięć fazowych i międzyfazowych – opcjonalny woltomierz tablicowy z przełącznikiem (opcjonalnie analizator parametrów sieci z komunikacją do systemu SCADA/WWW)
 • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające obwody szafy sterowniczej i gniazda serwisowego
 • Gniazdo serwisowe 230V, oświetlenie wnętrza szafy, grzałka z termostatem.
 • Zasilacz buforowy 24V DC z informacją o zaniku zasilania
 • Czujnik otwarcia szafy
 • Przełącznik rodzaju pracy automatyki: Ręczny – Wyłączone – Auto indywidualny dla każdej z pomp
 • Niezależne przyciski START i STOP do uruchamiania i zatrzymania każdej z pomp w trybie ręcznym z lokalną sygnalizacją pracy/awarii
 • Wyłączniki różnicowo-prądowe indywidualne dla obwodów sterowniczych i obwodów zasilania elementów dodatkowych (grzałka, gniazda serwisowe)
 • Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny do sygnalizacji stanów awaryjnych i włamania zasilany z wydzielonego toru 24VDC
 • Sterownik komunikacyjny GPRS (CellBOX-U4) do monitoringu pompowni w sieci GSM/GPRS, protokół sieciowy UDP lub TCP
 • Sterownik przemysłowy PLC ze zintegrowanym wyświetlaczem i klawiaturą

Wszystkie szafy w zestawie zawierają:

 • Sondę hydrostatyczną
 • Pływaki „suchobiegu” oraz „przelewu” z obciążnikami, kotwą, szeklami i łańcuchem
 • System zdalnego monitoringu SCADA
 • Akumulatory do podtrzymania zasilania 24VDC w przypadku zaniku zasilania 230VAC
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez