CellBOX to handlowa nazwa rodziny urządzeń opartych na sterownikach komunikacyjnych, pracujących w oparciu o najnowocześniejsze technologie transmisji danych.

Urządzenia CellBOX mogą być wykorzystywane jako autonomiczne moduły rejestrujące parametry sygnałów na wejściach analogowych i cyfrowych lub jako elementy integrujące rozproszone środowiska w sektorze automatyki przemysłowej do sterowania i przesyłania danych w czasie rzeczywistym do stacji dyspozytorskich i kompatybilnych jednostek wizualizacyjnych takich jak SCADA, HydraNET.

Rodzina urządzeń CellBOX, której koncepcja powstała kilkanaście lat temu, jest odpowiedzią na rynkową potrzebę dostarczenia rzetelnych, ciągłych i pewnych pomiarów, rejestrowanych i transmitowanych w czasie rzeczywistym niezbędnych do sprawnego funkcjonowania procesów i systemów w rozległych sieciach przemysłowych. Obecnie tysiące naszych urządzeń z powodzeniem pracują na całym świecie codziennie dostarczając danych pomiarowych lub sterując elementami sieci.

Od roku 2010 AquaRD intensywnie wspiera rozwój technologii pozwalającej na integrację urządzeń CellBOX z architekturami wymiany danych telemetrycznych oraz innymi aplikacjami funkcjonującymi w przedsiębiorstwach wodociągowych takich jak GIS, model matematyczny czy mechanizmy bilansowania stref dystrybucji wody.

Główne cechy funkcjonalne sterowników CellBOX:

 • inteligencja rozproszona z autodiagnostyką,
 • pomiar wielkości cyfrowych i analogowych,
 • zbieranie i transmisja danych z urządzeń pomiarowych,
 • możliwość pracy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł zasilania – baterie słoneczne,
 • bezpieczna i szybka transmisja danych z wykorzystaniem GSM – GPRS, NB-IoT, LTE CAT-M1 (opcjonalnie Wize 169MHz)
 • otwarta architektura.

Zaimplementowanie powyższych cech funkcjonalnych w sterowniku CellBOX stwarza możliwości jego zastosowania w systemach telemetrycznych, monitorowania, zbierania i przesyłania danych, a także sterowania.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Zastosowania stacjonarne:

 • monitoring parametrów instalacji przemysłowych i ciągów technologicznych sieci wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, paliwowych i energetycznych,
 • odczyt liczników energii, wody i gazu,
 • monitoring stacji pogodowych i ostrzeganie przed klęskami żywiołowymi,
 • bezpośrednie monitorowanie online stanu wałów przeciwpowodziowych,
 • zbieranie danych do zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego,
 • systemy informująco-zarządzające na drogach i autostradach,
 • systemy sprzedażowe i płatnicze POS,
 • monitoring na potrzeby służb ochrony mienia,
 • bardzo szybka transmisja danych i dostęp do Internetu.

Zastosowania mobilne:

 • odczyt liczników energii, wody i gazu,
 • zdalny dostęp do centralnych baz danych,
 • kontrola i zarządzanie flotą pojazdów w firmach kurierskich i transportowych,
 • monitoring listów i przesyłek kurierskich,
 • nadzór nad dysponowaniem służb.
Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez