MPWiK  Rzeszów S.A.

 
  • Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej Rzeszowa.
    Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej w układzie strefowym.
  • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitoringu obiektów wodociągowych, – monitoring istniejących zbiorników wodociągowych oraz Zakładu Uzdatniania Wody.

Zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie systemu telemetrii odpowiedzialnego

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitoringu wysokości napełnienia kolektorów ściekowych.

Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (GIS, Model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
SCADA oraz integracja tych modułów,

Pozyskanie danych, map zasadniczych oraz wprowadzenie danych dot. obiektów, przewodów sieci wod. – kan., wydanych warunków oraz uzgodnionych projektów do odpowiednich atrybutów w systemie GIS

Wprowadzenie danych niezbędnych do utworzenia, realnie odwzorowanego, modelu matematycznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Sporządzenie oraz kalibracja modelu matematycznego sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie Głównej Stacji Dyspozytorskiej,