Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie

• Usługa dostarczenia i wdrożenia systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz elementów sieci wraz z dostawą niezbędną oprogramowania, jak również udzielenie licencji na Oprogramowanie