Wodociągi Dębickie Sp.z o.o.:

  • Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica
  • Montaż i uruchomienie 16 telemetrycznych punktów pomiarowych,
  • Rozbudowa systemu SCADA,
  • Dostawa zestawu do diagnozy wydajności hydrantów, mobilnego agregatu prądotwórczego. Dostawa, konfiguracja, uruchomienie infrastruktury serwerowej.
  • Dostawa i wdrożenie systemu GIS. Dostawa i wdrożenie mobilnego systemu GIS.
  • Integracja systemu GIS z systemem SCADA.
  • Dostawa i wdrożenie matematycznego modelu sieci wodociągowej