Kontrakt IV/1 pn. „Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną: matematyczny model sieci wod-kan miasta Lublin”, Dostawa GIS mobilnego (50 urządzeń/100 licencji).

Dostarczenie oprogramowania do modelowania hydraulicznych parametrów pracy sieci wod-kan.

Budowa i kalibracja matematycznego modelu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Adaptacja sieciowych przepompowni ścieków do wymagań zarządzania siecią kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie punktów pomiarowych niezbędnych do kalibracji matematycznego modelu sieci wod-kan.

Dostarczenie komputerowych stacji roboczych, plotera wielkoformatowego na potrzeby komórki administrującej matematyczny model sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, dostarczenie serwera danych, świadczenie usług wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy.

Aq_logo_white

Od 2019 r. należymy do grupy SUEZ.

suez